20 apr 2022 Waterschade verzekering

Nederland en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door de eeuwen heen hebben we leren leven met en van het water. Maar water blijft een risico. Dat hebben we afgelopen zomer wel gezien toen grote delen van Limburg onder water liepen. Belangrijk dus om je (nieuwe) huis goed te verzekeren tegen waterschade. 

Jaarlijks gaan er miljoenen euro’s naar waterschade. Het hangt af van je verzekeraar en de oorzaak van de schade of die vergoed wordt. We zetten de verschillende oorzaken hier voor je op een rijtje:

Directe neerslag

Regen, hagel, sneeuw, smeltwater en terugstromend rioolwater is directe neerslag. Bijna elke inboedel- en opstalverzekering dekt schade die directe neerslag heeft veroorzaakt. Maar veel verzekeraars dekken niet de schade aan daken of dakgoten. Of van neerslag die binnenkomt door een raam dat openstaat. 

Indirecte neerslag

Indirecte neerslag is neerslag die via de grond het huis binnendringt. De meeste all-risk woonverzekeringen dekken deze schade. Maar dan moet er wel hevige neerslag geweest zijn in de omgeving:

  • 40 mm neerslag in 24 uur;
  • 53 mm neerslag in 48 uur;
  • 67 mm neerslag in 72 uur op of rond het huis.

Overstroming

Het verschilt per verzekeraar wat er vergoed wordt na een overstroming. Ook per regio kan het verschillen. Sommige verzekeraars vergoeden bijvoorbeeld schade na een dijkdoorbraak.

Leidingen

Soms stroomt water onvoorzien uit de leidingen. Dit kan ook gebeuren met rioolwater, of als de leidingen springen doordat ze bevroren zijn. Deze schade wordt eigenlijk altijd gedekt. 

Lekkage

De leidingen kunnen ook gaan lekken, waardoor je schade krijgt. Moet er hak- en breekwerk aan te pas komen om het repareren? Dan vergoeden alle opstalverzekeraars dat. Lekkage kan ook komen door ‘eigen gebrek’. Dat is als de leidingen slecht of versleten zijn. Dan vergoedt de verzekeraar alleen de gevolgen van het eigen gebrek. 

Vocht door de muren of de grond

Het water kan ook door de muren of de grond je huis binnenkomen. Deze schade wordt meestal niet gedekt. Sommige verzekeraars vergoeden vochtschade aan de muren in de badkamer. Schade door grondwater wordt alleen vergoed als het via afvoerleidingen binnen is gekomen.

Droogte

Te veel water is niet handig, maar te weinig ook niet. Door droogte kan het grondwaterpeil dalen. Daardoor klinken veen- en kleilagen in en kunnen er scheuren in de muren komen. Een huis kan zelfs verzakken of instorten. Verzekeraars dekken deze schade niet. 

Tips

Voorkomen is zoals altijd beter dan genezen. Een aantal tips om waterschade voorkomen:

  • Zet een waterslot tussen de kraan en je vaatwasser.
  • Heb je een kelder? Schaf dan een waterdetector aan.
  • Zorg voor groen in je tuin. Als je alleen maar tegels hebt, kan het water niet weg.
  • Laat in de winter de buitenkranen leeglopen en sluit ze af.
  • Zorg dat je verwarming altijd minimaal op 15 graden staat in de winter. Dit voorkomt dat de leidingen bevriezen.
  • Check regelmatig de kitranden in de wc, keuken en badkamer. Als je ze te laat vervangt, kan de verzekeraar het zien als achterstallig onderhoud.