Middeling

Een inkomen kan per jaar anders zijn. Nu is het zo dat de meeste mensen een vast salaris hebben en dat dit weliswaar onderhevig is aan periodieke verhoging maar dat er toch een structureel karakter is in de hoogte van hetĀ inkomen. Er kan zich een situatie voordoen dat u opeens een extra geldbedrag tot uw beschikking heeft. Men kan hierbij denken aan een afkoopsom van een verzekering of een ontslagvergoeding van uw ex-werkgever.

Dit bedrag wordt in eerste instantie bij uw inkomen opgeteld en u betaald hier het volledige belastingtarief over. Omdat u hierdoor extra belasting betaald en het niet vaak voor zal komen heeft de Belastingdienst een mogelijkheid in het leven geroepen om dit extraatje mogelijk lager te laten belasten. We noemen dit middeling.

Door middeling toe te passen mogen we een gemiddelde belastingheffing toepassen op uw inkomen van de laatste drie jaren. Als u meer betaald heeft aan inkomstenbelasting dan het gemiddelde dan kunnen we dit bedrag terugvorderen van de Belastingdienst. We zorgen er op deze manier voor dat de belasting over het extra gelijk is aan uw normale belastingtarief.

Toorn & Boer staat u graag bij tijdens een verzoek tot middeling. We voeren voor u de berekeningen uit en dienen het bezwaarschrift in. Door onze begeleiding weet u zeker dat u geen fooi geeft aan de Belastingdienst en elke euro ontvangt waar u recht op heeft.