Complexe aangiften

Doet u elk jaar via internet zelf uw aangifte maar heeft u opeens een behoorlijk pakket aan formulieren ontvangen van de Belastingdienst? De kans is dan groot dat u een complexe aangifte moet indienen. Een complexe aangifte kan voortvloeien uit een aantal fiscale situaties waar u, al dan niet vrijwillig, in terecht kan komen.

Onder een complexe aangifte worden een aantal aangiftebiljetten geschaard. Zo kan er sprake zijn van;

* Immigratie en/of emigratie; er wordt dan verzocht om een M-biljet,
* Een aangifte als buitenlands belastingplichtige; er wordt dan verzocht om een C-biljet,
* Een aangifte voor een overleden persoon waar u als nabestaande optreedt;
er wordt dan verzocht om een F-biljet.

Toorn & Boer staat u graag bij in deze complexe materie. Wij zorgen voor de optimale aangifte en verzorgen tevens het gehele natraject. Wij adviseren u op tijd binnen te stappen, een foutief ingevulde aangifte kan voor veel nawerk en maandenlange nasleep zorgen. Wij voorkomen dit!